ynet ספורט גאה להיות האתר היחיד בישראל שמגיש לכם את לוח התחרויות המלא של לונדון 2012 על-פי כל חיתוך אפשרי: תאריך, ענף, מקום וספורטאים ישראלים.
תאריך
כל התאריכים
מקום
כל המקומות
ענף
כל הענפים
ספורטאים
כל הספורטאים כולל ישראלים
תאריך ענף מקום
28 ביולי
12:00
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 400 מטר מעורב אישי: מוקדמות (גל נבו)
28 ביולי
12:34
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר פרפר: מוקדמות (עמית עברי)
28 ביולי
12:52
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 400 מטר חופשי: מוקדמות
28 ביולי
13:17
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 400 מטר מעורב אישי: מוקדמות
28 ביולי
13:53
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100 מטר חזה: מוקדמות (אמרי גניאל)
28 ביולי
14:11
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100X4 מטר חופשי: מוקדמות
28 ביולי
21:30
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 400 מטר מעורב אישי: גמר
28 ביולי
21:40
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר פרפר: חצי גמר
28 ביולי
21:51
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 400 מטר חופשי: גמר
28 ביולי
22:11
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 400 מטר מעורב אישי: גמר
28 ביולי
22:32
שחייה
מכז ספורט המים
גברים, 100 מטר חזה: חצי גמר
28 ביולי
22:43
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100X4 חופשי: גמר
29 ביולי
12:00
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר גב: מוקדמות
29 ביולי
12:20
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 200 מטר חופשי: מוקדמות (נמרוד שפירא)
29 ביולי
12:43
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר חזה: מוקדמות
29 ביולי
13:03
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100 מטר גב: מוקדמות (יעקב טומרקין)
29 ביולי
13:23
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 400 מטר חופשי: מוקדמות
29 ביולי
13:56
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100X4 מטר חופשי: מוקדמות
29 ביולי
21:30
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר פרפר: גמר
29 ביולי
21:37
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 200 מטר חופשי: חצי גמר
29 ביולי
21:50
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר חזה: חצי גמר
29 ביולי
22:11
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100 מטר חזה: גמר
29 ביולי
22:18
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 400 מטר חופשי: גמר
29 ביולי
22:28
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100 מטר גב: חצי גמר
29 ביולי
22:49
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר גב: חצי גמר
29 ביולי
23:00
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100X4 מטר חופשי: גמר
30 ביולי
12:21
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 200 מטר פרפר: מוקדמות (גל נבו)
30 ביולי
12:41
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 200 מטר מעורב אישי: מוקדמות (עמית עברי)
30 ביולי
21:30
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 200 מטר חופשי: חצי גמר
30 ביולי
21:43
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 200 מטר חופשי: גמר
30 ביולי
21:51
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר גב: גמר
30 ביולי
21:58
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100 מטר גב: גמר
30 ביולי
22:15
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 100 מטר חזה: גמר
30 ביולי
22:32
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 200 מטר פרפר: חצי גמר
30 ביולי
22:55
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 200 מטר מעורב אישי: חצי גמר
31 ביולי
12:00
שחייה
מרכז ספורט המים
גברים, 100 מטר חופשי: מוקדמות
31 ביולי
12:23
שחייה
מרכז ספורט המים
נשים, 200 מטר פרפר: מוקדמות
 1  2  3