להגשת מועמדות
:שם הורה 1
:שם הורה 2
:משפחה
:עיר מגורים
:רחוב
:טלפון נייד
:דוא''ל

.1
:מספר הנפשות בבית

.2
:פרטו את גילאי ההורים והילדים
:הורה 1
:הורה 2
:ילד 1
:ילד 2
:ילד 3
:ילד 4
:ילד 5
:ילד 6
:ילד 7
:ילד 8

.3
:מגורים
שכירות
בית שלנו

.4
:משכורות
:במה עוסק האב
:שכר ברוטו
:סמנו בנוסף
שכיר
עצמאי
בעל חברה
פנסיונר
:במה עוסקת האם
:שכר ברוטו
:סמנו בנוסף
שכיר
עצמאי
בעל חברה
פנסיונר

.5
:גובה המשכנתא או שכר דירה חודשי

.6
:מצב עו''ש או גובה המינוס

.7
:האם יש לכם הלוואות נוספות
כן
לא
:סכום החזר הלוואה חודשי

.8
:האם אתם חוסכים מידי חודש
כן
לא
במידה וכן ציין סכום

.9
:האם ברשותכם חסכונות או השקעות לטווח ארוך
כן
לא

.10
סמנו איזה סוג חיסכון פנסיוני ברשות כל אחד מבני המשפחה הבוגרים
(קרן פנסיה, פנסיה תקציבית, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות)
:בן משפחה 1
:בן משפחה 2

.11
?כמה מכוניות יש לכם
:האם המכוניות מהעבודה
כן
לא
?כמה מכוניות מהעבודה

.12
?כמה טלפונים ניידים יש לכם
?האם הנייד מהעבודה
כן
לא
?כמה ניידים מהעבודה

.13
?במידה ויש ילדים החיים מחוץ לבית , האם אתם ההורים עוזרים להם כלכלית
כן
לא

.14
?האם אתם מקבלים סיוע כלכלי מהורים, בני משפחה וכיו"ב
כן
לא

.15
?כיצד הייתם מגדירים את משפחתכם
חילונית
דתית
מסורתית

.16
ספרו לנו קצת על המשפחה שלכם

.17
?איך הייתם מתארים את מצבה הכלכלי של משפחתכם
,אנא השתמש במונחים כמו מצוין, מסתדרים, בקושי גומרים את החודש, במינוס כרוני)
('קשה מאוד, ללא עזרה לא היינו גומרים את החודש וכו
אנא צרפו תמונה של המשפחה
אין במשלוח הפרטים ובמילוי הטופס משום התחייבות מצד האתר / העיתון ו/או מטעמם לשתף או לכלול בפעילות או לזכות בקבלת ייעוץ / אימון כלכלי או בזכות כלשהי. מתוך המשתתפים ייבחרו חמש משפחות בלבד, לפי שיקול דעת בלעדי של העיתון / האתר ו/או מי מטעמם. המשפחות שייבחרו יידרשו לחתום על כתב הסכמה וויתור שינוסח ע"י ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמם כתנאי להשתתפותם בפעילות. לא ייעשה בנתונים של המשפחות שלא ייבחרו כל שימוש, הם לא יישמרו במאגר מידע ויחול על האמור בהם חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981. 20,000 ש"ח יופקדו ב- 20 תשלומים חודשיים של 1,000 ₪ לתוכנית "דן חסכן" של בנק הפועלים.
.ידיעות אחרונות ובנק הפועלים ,ynet ההשתתפות בפרויקט משפחה בצמיחה 5 אסורה לעובדי